Skolstart ...

Sommaren har passerat med dess ledighet och vardagen är nu åter införd med alla dessa rutiner som de innebär för oss.
Fadern till Ben10 har inte haft honom på hela sommaren vilket jag kan anse är helt skanalöst! En riktig fader värderar och acepterar stt barn oavsett vad barnet har för problematik samt oberoene på relationen till barnets mamma är.
Har inte mycket övers till denna man att jag alltid kört mitt eget race vilket är för Ben10 bästa.

Skolstarten började reativt bra men kunde ha blivit bättre men vad kan man begära av en kommun som inte annat n drar in på resurser enabrt för att kommunen har en annan syn på hur kommunens budget till skolan ska användas. Hela tiden har de refererat till att vår stad och kommun ändå ligger I framkant men det kan sagas att det kan man inte se från deras perspektiv.

Ben10 har börjat ny årskurs och denna termin är han utan en resurs. Jag får vänta tills skolan börjat tills jag kan gå då han inte fixar brytbunkten att hålla sig sysselsatt under tiden.
Det är ett problem som jag lade fram till bade klassföreståndaren och rektorn som lyssnade in på lösningen som var så liten en som gjorde så stor skillnad.