Politiker mötet.

Politikermötet med föräldrarrådet från min sons skola slutade rätt bra.
Jag fick berätta lite om hur det är, vilka konsekvenser det blir  när skolmiljön istället för att hjälpa eleven i sitt arbete i skolan så kan det skolmiljön istället se till att elevens problematik istället blir försämrat på ett sådant sätt att skolan är medhjälpare till att eleven har problem i skola.
 
Kortfattat ville föräldrarådet ha svar på vilka fler förändringar det kommer ske i skolan för eleverna då eleverna snällt har fått titta på under de senaste 2 året.. Efter dryga året så har det hänt massor med förämdringar och jag framförde den värsta scenariot som kunde ske med ett barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ( NPF- Problematil innefattar ADHD, autism & Asbergers syndrom bland annat.
 
Efter mötet så presenterade jag mig mer nogran och det framkom att de viste vem jag var efter min anmälan kommit fram från skolinspektionen. Nu ligger ärrendet på den nya rektorn som börjar i höst och det ska bli spännande att se hur det ska bli löst allt.
 
Till hösten förväntar jag mig att sonen har en resurs då skolan får pengar som är inräknat i budgeten som skolan får som är enlig skollagen avsedd för resurs för barn med behov av resursperson i skolans verksamhet.
Inga problem här bör det finnas men inte då.. Till saken hör att dessa pengar som jag inte vet summan ska vara tillräckligt. Problemet här är att man som förälder MÅSTE ha läst på lite mer i vad det står inom skollagen och paragrafer för att ha en möjlighet att få sin rätt mot skolan för sitt barn.
 
PRoblemet är att föräldrar ibland tänker enbart på sitt barn.. Jag tänker även på just vad det kommer ha för konsekvenser för Ben10 i höst. Jag tänker på att i höst kommer han först ha en resurs om han haft i klass 1  som lärare och efter 2 månader kommer denna person att gå i pension för att nästa pedagog ska in och agera resurs de timmar som är mest akuta!
Jag kan begära att en reurs ska vara för Ben10 under skolans timmar men det är inte bara min son som behöver resurs inom skolan. Det finns omkring 40 elever som är i behov av särkild stöd i form av en resursperson och  dryga 33,33 % av hela skolans elever som är i behov av stöd på något sätt. Detta innefattar förutom NPF problematiken ( ADHD, Autism, Asperger...) någon form av sjukdom som de lider av.
 
Rektorns problematik här är att lösa så mycket som möjligt med resurerna för de som är i behov utav det.
En del tycker att det är självklart att man ska ha en resurs i varje klass men de kostar även massa pengar..
Dessvärre så har just vår kommun inte tänkt igenom saken ordenkligt. Jag börjar tro att de sköter allt så som de sköter  Parlamentet i Storbritanien genom att de först dricker lite öl och ha lite fredagsmys hela veckan lång innan de sedan sätter igång med att besluta allt.
 
Kunskap är makt och genom den kan jag arguemtera korrekt och bra med vem som fast en del är bra hopplösa att det inte ens lönar sig.
 
LÄRDOM
Kunskap, kunskap , kunskap ÄR makt
Makten är att inneha kunskapen och vara väl insatt i frågan som det gäller.

Ditt Namn:


Din E-postadress: (publiceras ej)


Din Blogg:


Din Kommentar:

Kom ihåg mig?